MusikAlliansen

Re-design och utveckling av Musikalliansens webbplats.
Typiska funktioner:

  • Nyheter och annonser för kurser och projekt
  • Nyhetsbrev, fullt intregrerat
  • Flera användarroller med olika rättigheter
  • Svenska och engelska

http://musikalliansen.org

musikalliansen